Egzekucja

Uzyskanie korzystnego wyroku to tylko częściowe zwycięstwo. Niezbędne jest jeszcze jego skuteczne wykonanie, najczęściej poprzez wszczęcie postępowania komorniczego. Czasem pojawia się konieczność skierowania kolejnego wniosku do sądu. Z doświadczenia wiem, że w obu przypadkach niezbędna jest aktywna postawa wierzyciela, „pilnowanie sprawy”, aby nie „utonęła”, jako jedna z wielu prowadzonych przez komornika oraz aby sąd szybko przechodził do kolejnych etapów postępowania egzekucyjnego.

Trzeba także pamiętać, że nie zawsze egzekucja jest wszczynana zasadnie. Zdarzają się sytuacje, gdy np. o sprawie sądowej dowiadujemy się dopiero od komornika, ponieważ błędnie doręczono pozew. Reaguję wówczas błyskawicznie, aby najpierw wstrzymać egzekucję i ograniczyć ilość komplikacji, które ona powoduje, a potem doprowadzić do jej umorzenia poprzez podważenie zapadłego wyroku lub wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego. W takich wypadkach zwracam również szczególna uwagę na postanowienia komornika, dotyczące kosztów postępowania egzekucyjnego. Komornicy bowiem, nawet mimo bezzasadnego wszczęcia egzekucji, zwykle obciążają dłużnika jej kosztami. Wówczas niezbędne jest złożenie odpowiedniej skargi do sądu, w celu skorygowania orzeczenia komornika.

Moje doświadczenie w tej dziedzinie obejmuje w szczególności:

  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach komorniczych;
  • reprezentowanie dłużników w sprawach komorniczych;
  • podważanie "prawomocnych" wyroków i nakazów zapłaty;
  • reprezentowanie stron w sprawach przeciwegzekucyjnych;
  • reprezentowanie stron w sądowych postępowaniach egzekucyjnych.
Kontakt
Powrót do góry