Reprezentacja w sprawach administracyjnych

Kancelaria aktywnie reprezentuje Klientów zarówno przed organami administracji publicznej, jak i przed sądami administracyjnymi.

Stoję na stanowisku, iż warto angażować się w sprawę już na wczesnym etapie postępowania. Urzędnicy często nie mają wykształcenia prawniczego i szczegółowe przestawienie korzystnej interpretacji przepisów może okazać się skuteczne, a przynajmniej ułatwi podjęcie dalszych kroków prawnych, w tym wystosowanie ewentualnej skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zaangażowanie profesjonalnego pełnomocnika w początkowym stadium postępowania może także przyspieszyć ostateczne rozstrzygnięcie sprawy (niezależnie od tego, czy sprawa trafi do sądu, czy nie), co często ma niebagatelne znaczenie zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców.

Postępowanie sądowo - administracyjne jest bardzo specyficzne, nastawione na argumentację prawną. Sąd co do zasady nie zmienia zaskarżonej decyzji, a jedynie ją uchyla, choć od 2015 roku może także nakazać organowi administracji wydanie decyzji o określonej treści. Może to jednak zrobić tylko wtedy, gdy ma to tego odpowiednie podstawy, czyli - gdy organy administracji publicznej przeprowadziły odpowiednie dowody. Dlatego tak ważne jest „pilnowanie sprawy” od początku.

  • Jeżeli są Państwo zainteresowani tą usługą lub chcielibyście uzyskać więcej informacji to prosimy o wysłanie wiadomości.
    Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą kancelarii, proszę o kontakt bezpośredni lub za pomocą poniższego formularza. Na podstawie krótkiego opisu sprawy zostanie przygotowana indywidualna oferta współpracy.
    Formularz kontaktowy
Kontakt
Powrót do góry