O nas

 • Adwokat Katarzyna Brzezińska-Gołębiewska

  Członkini Izby Adwokackiej w Toruniu

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu

  Doktorantka w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  od 2011 roku zdobywała doświadczenie w kancelariach adwokackich w Poznaniu i Bydgoszczy

  biegle włada językiem francuskim i angielskim

  Posiada uprawnienia mediatora

 • Adwokat Ewa Gromada

  • członkini Izby Adwokackiej w Warszawie;
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
  • od 2010 roku zdobywała doświadczenie pracując w kancelarii komorniczej i kancelariach adwokackich w Gdańsku oraz Warszawie;
  • stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw człowieka i praw pacjenta;
  • biegle posługuje się językiem angielskim.

Kontakt
Powrót do góry