Wynagrodzenie

Warto pamiętać, że każda sprawa jest inna, niepowtarzalna – różni się np. stopniem skomplikowania, okolicznościami lub też czasem trwania. Trudno jest zatem z góry określić, jakie wynagrodzenie pozwoli na rzetelne poprowadzenie Państwa sprawy.

Kancelaria stosuje elastyczne rozwiązania, dostosowane do potrzeb Klientów, a podstawowymi formami wynagrodzenia są:

  • Wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie sprawy – obejmujące całość honorarium za prowadzenie danej sprawy, niezależnie od długości jej trwania. Możliwe jest także podzielenie wynagrodzenia na różne etapy postępowania.
  • Wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie najściślej związane z ilością wykonanej pracy. Rozliczenie odbywa się w oparciu o rzetelny rejestr czynności wykonanych w danej sprawie i poświęconego na nie czasu. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie i ustalone poprzez przemnożenie ilości godzin przez ustaloną wcześniej stawkę za godzinę pracy.
  • Miesięczny ryczałt za stałą obsługę prawną – oferta skierowana głównie do przedsiębiorców. Płacąc co miesiąc stałą kwotę, klient uzyskuje komfort stałej pomocy prawnika przy prowadzeniu swojej działalności, możliwość konsultacji telefonicznych i osobistych, konstruowania umów, a nawet prowadzenia spraw sądowych.
  • Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą kancelarii, proszę o kontakt bezpośredni lub za pomocą poniższego formularza. Na podstawie krótkiego opisu sprawy zostanie przygotowana indywidualna oferta współpracy.
    Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą kancelarii, proszę o kontakt bezpośredni lub za pomocą poniższego formularza. Na podstawie krótkiego opisu sprawy zostanie przygotowana indywidualna oferta współpracy.
    Formularz kontaktowy
Kontakt
Powrót do góry