Zmiany w użytkowaniu wieczystym

Coraz częściej pojawiają się informacje, że Ministerstwo Infrastruktury i budownictwa zamierza znieść użytkowanie wieczyste zamieniając je z na mocy specjalnej ustawy w prawo własności.

Nie oznacza to jednak automatycznego polepszenia sytuacji użytkowników wieczystych, w tym właścicieli mieszkań w wielorodzinnych blokach. Zamiana ma być bowiem odpłatna oraz przymusowa. Niezależnie od tego, czy właściciel mieszkania będzie sobie tego życzyć czy nie, jego udział we współużytkowaniu wieczystym zostanie zamieniony na współwłasność, a on będzie musiał uiścić opłatę odpowiadającą różnicy pomiędzy wartością prawa użytkowania wieczystego a wartością prawa własności. Może to być nawet kilkanaście tysięcy złotych, zwłaszcza jeśli w bloku jest tylko kilka lokali.

Doniesienia prasowe milczą natomiast o możliwości skorzystania z bonifikat, które obowiązują w chwili obecnej.

Na dzień dzisiejszy właściciele lokali mieszkalnych, którzy decydują się skorzystać z prawa do zamiany użytkowania wieczystego na własność również powinni uiścić stosowną opłatę. Jednakże gminy często przyznają im bardzo wysokie (sięgające nawet 95%, jak w przypadku Gdańska) bonifikaty. Sprawia to, że jednorazowa opłata ogranicza się do kilkuset złotych, które dodatkowo mogą zostać rozłożone na raty.

Jak dotąd nie ma informacji o tym, czy bonifikaty będą obowiązywać także pod rządami nowych przepisów. Warto zatem pospieszyć się i dokonać zamiany użytkowania wieczystego jeszcze w tym roku (wejście w życie nowej ustawy planowane jest na 2017 r).

Niestety w chwili obecnej często problemem w dokonaniu zamiany jest brak zgody wszystkich współużytkowników wieczystych (właścicieli wszystkich mieszkań). Co prawda wniosek o przekształcenie może złożyć większość współużytkowników wieczystych, jednak jeśli któryś z sąsiadów sprzeciwi się przekształceniu sprawę trzeba skierować do sądu, który zdecyduje o wyrażaniu zgody na dokonanie przekształcenia pomimo sprzeciwu części sąsiadów. Postępowanie takie jest skomplikowane formalnie z uwagi na dużą liczbę uczestników, warto jednak skorzystać z tej możliwości zanim zmienią się przepisy i nie będzie można obniżyć opłaty za przekształcenie poprzez zastosowanie gminnej bonifikaty. Pozwoli to zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Dodaj komentarz
Kontakt
Powrót do góry