Tydzień darmowych porad na blogu- zamiana użytkowania wieczystego gruntu na własność

W ramach Tygodnia Darmowych Porad na Blogu zgłosiła się do nas Pani, która chciałaby zamienić użytkowanie wieczyste gruntu, na którym posadowiony jest jej budynek, na własność tego gruntu.

Dlaczego?

Podatek od nieruchomości jest o wiele niższy niż opłata z tytułu użytkowania wieczystego. Niestety właściciel jednego z mieszkań znajdujących się w budynku nie chce się zgodzić na zmianę.

Jak wygląda ich sytuacja?

Klientka wraz z mężem są współwłaścicielami mieszkania, znajdującego się w budynku wybudowanym na gruncie należącym do miasta. W budynku są trzy lokale, a ich udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu wynosi 37 % dla lokali nr 1 i 2 oraz 26 % dla lokalu nr 3. Lokale 2 i 3 są własnością prywatnych właścicieli. Lokal nr 1 jest komunalny.

Panuje powszechne przekonanie, że brak zgody wszystkich współużytkowników wieczystych na zmianę wyklucza możliwość przekształcenia. Nie jest to prawdą. Wniosek o przekształcenie użytkowania we własność muszą złożyć użytkownicy, których udział wynosi w sumie więcej niż połowę. Jeśli którykolwiek z pozostałych współużytkowników (właścicieli mieszkań) sprzeciwi się przekształceniu, wówczas trzeba wystąpić do sądu o rozstrzygniecie sporu pomiędzy współużytkownikami. Jeśli sąd uzna, że przekształcenie jest najlepszym rozwiązaniem, wówczas zmiana nastąpi pomimo sprzeciwu części z właścicieli mieszkań. Jeśli jednak przeciwnicy przekształcenia pozostaną bierni i nie złożą sprzeciwu, przekształcenie nastąpi bez udziału sądu.

Czy zatem Klientka może wystąpić z wnioskiem o przekształcenie?

Chociaż ma ona tylko 37 % udziałów, to może. W opisanej sytuacji właścicielką lokalu nr 1 (który ma 37 % udziałów) jest gmina, która już jest właścicielką samego gruntu. W takich przypadkach - gdy część mieszkań jest komunalna – wystarczy udziały osób występujących z wnioskiem o przekształcenie były większe niż udziały osób sprzeciwiających się temu. Gmina jest przy tych wyliczeniach niejako pomijana.

Dziękujemy Pani za pytanie! Zapraszamy kolejnych chętnych :)

Dodaj komentarz
Kontakt
Powrót do góry