Jak zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?

Większość osób w Polsce mieszka w mieszkaniach stanowiących odrębne nieruchomości. Jako właściciele mieszkań jesteśmy też współwłaścicielami (lub współużytkownikami wieczystymi) tzw. nieruchomości wspólnej - to znaczy gruntu, na którym położony jest nasz budynek oraz części budynku przeznaczone do użytku wszystkich (np. klatka schodowa).

Losy nieruchomości wspólnej mogą w znaczący sposób wpływać na wartość naszego mieszkania. Zadbana klatka schodowa czy elewacja lepiej się prezentuje w oczach potencjalnych nabywców lokalu. Podobnie sposób zagospodarowania przestrzeni wokół budynku może być atutem lub przeszkodą w zawarciu korzystnej transakcji sprzedaży. Widok na zieleń poprawi naszą sytuację, a hałaśliwe boisko pogorszy.

O codziennych sprawach związanych z nieruchomością wspólną decyduje zarząd wspólnoty, w przypadku decyzji poważniejszych (zmiana sposobu zagospodarowania terenu wokół budynku, decyzja o nadbudowaniu jednego piętra) decyduje ogół właścicieli w drodze uchwały.

Jednakże nawet jeśli zostaniemy przegłosowani możemy nadal starać się zablokować niekorzystną dla nas decyzję. Jeśli podjęta uchwała narusza nasze interesy albo jest sprzeczna z prawem lub narusza zasady prawidłowego zarządu, można ją zaskarżyć do sądu i żądać jej uchylenia. Ważne, aby zrobić to w przeciągu 6 tygodni od podjęcia uchwały na zebraniu właścicieli lokali lub w ciągu 6 tygodni od zawiadomienia o podjęciu uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów (na dostarczonym nam zawiadomieniu o podjęciu uchwały warto zapisać, kiedy zostało ono odebrane, będzie to dowód zachowania terminu do wystąpienia z powództwem). Przy czym jeśli uchwała obarczona jest bardzo poważnymi wadami (np. źle przeliczono większość oddanych głosów, co wbrew pozorom często się zdarza) można wystąpić do sądu i po przekroczeniu wyżej wymienionego terminu.

Pamiętać także należy, że jeśli uchwała zgodna z naszym interesem zostaje zaskarżona również powinniśmy bronić swoich praw. W pierwszej kolejności poprzez naciskanie na zarząd wspólnoty, aby zadbał o odpowiednie poprowadzenie sprawy, w dalszej – sami możemy zdecydować się na przystąpienie do sprawy jako interwenient uboczny.

Niezależnie od sytuacji, a jakiej się znajdujemy warto skorzystać z pomocy prawnika mającego doświadczenie w prowadzeniu spraw wspólnot mieszkaniowych i znającego ich specyfikę.

 

Dodaj komentarz
Kontakt
Powrót do góry