Jak stworzyć regulamin strony internetowej?

Przyglądając się uważnie stronom internetowym różnym firm, możemy znaleźć linki do różnych „regulaminów” i „polityk”. Zgodnie z obowiązującym prawem dokumenty takie powinna posiadać właściwie każda strona internetowa.

Związane jest to z bardzo szeroką definicją „świadczenia usług droga elektroniczną” zawartą w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie ustawą nawet odpowiedź na maila zawierającego zapytanie o produkt albo wspieranie klienta za pośrednictwem czata w problemach z użytkowaniem zakupionego sprzętu stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną. A w takim wypadku na stronie internetowej firmy powinien znaleźć się odpowiedni regulamin.

Co powinien zawierać? Wszystko zależy rodzaju prowadzonej działalności. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną obejmuje bowiem zarówno bankowość internetową, jak i lokalną pizzerię, która umożliwia klientom zamawianie pizzy przez Internet. Oczywiście w obu przypadkach treść regulaminu będzie zupełnie inna, w pierwszym bardzo rozbudowana, w drugim wystarczy kilka podstawowych informacji, w tym w szczególności dokładne określenie przedsiębiorcy, rodzaj świadczonych usług, tryb postępowania reklamacyjnego.

Warto jednak przed zamieszczeniem regulaminu na stronie internetowej skonsultować się z prawnikiem. Regulamin ten bowiem, stanowi de facto treść umowy zawieranej z klientem. Może określać na przykład moment zawarcia umowy, a więc moment od którego przedsiębiorca zobowiązany jest do świadczenia usługi, a klient zobowiązany do zapłaty. Warto w nim zatem w regulaminie zawrzeć postanowienia, które będą chronić nasze interesy w razie jakiegokolwiek sporu. Co więcej, jeśli świadczymy usługi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej treść regulaminu nie może być sprzeczna z przepisami chroniącymi prawa konsumentów. Podobnie jeśli firma świadczy usługi regulowane odrębnymi przepisami – treść regulaminu musi być z nimi zgodna.

Konsultacja prawna treści regulaminu stanowi jednorazową usługę, a pozwala na uniknięcie w przyszłości negatywnych skutków jego braku lub nieumiejętnego sformułowania, np. przegranej w sporze z klientem, koniecznością zwrotu uiszczonej ceny czy konieczności uznania reklamacji.

Pamiętać także należy, że regulamin świadczenia drogą elektroniczną nie jest tym samym co polityka cookies czy polityka prywatności, są potocznymi nazwami dokumentów, za pomocą których na stronach internetowych wypełnia się obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz prawa telekomunikacyjnego.

Jeśli zastanawiają się Państwo nad tym czy potrzebują Państwo regulaminu strony internetowej oraz jak do napisać, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz
Kontakt
Powrót do góry