Co zrobić, gdy komornik egzekwuje dług, o którym nic nie wiemy?

Co zrobić, gdy do naszych drzwi puka komornik, a my nie wiedzieliśmy nawet, że toczyła się przeciwko nam jakaś sprawa w sądzie?

Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, choć zwykle komornik nie puka, tylko od pracodawcy dowiadujemy się, że nie dostaniemy części pensji, bo zajął ją komornik.

Przyczyną zamieszania zwykle jest nakaz zapłaty, czyli orzeczenie, które Sąd wydaje jeszcze zanim zawiadomi stronę pozwaną o sprawie.

Normalnie Sąd doręcza nakaz zapłaty pozwanemu z pouczeniem o możliwości jego zaskarżenia (złożenia sprzeciwu). Po złożeniu sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc, a sprawa toczy się normalnym trybem (odbywają się rozprawy, przesłuchiwani są świadkowie itp.).

Jednak, jeśli pomimo podwójnego awizowania przesyłki, pozwany jej nie odbierze, sąd uzna nakaz za doręczony i po dwóch tygodniach będzie można mu nadać klauzulę prawomocności, a następnie wszcząć egzekucję komorniczą. Stąd już prosta droga do zajęcia pensji.

Na szczęście i na tym etapie sprawy nie wszystko jest stracone. Najważniejsze to szybko dowiedzieć się u komornika, co to w ogóle za sprawa. Komornik ma obowiązek pokazać dłużnikowi tytuł wykonawczy (tj. wyrok/postanowienie lub nakaz zapłaty). Na tej podstawie będziemy wiedzieć pod jaką sygnaturą i w jakim sądzie sprawa się toczyła. Następie trzeba szybko udać się do sądu i obejrzeć akta sprawy (a najlepiej zrobić zdjęcia), w tym w szczególności przyjrzeć się zwrotnym potwierdzeniom odbioru pism. Niestety trzeba się spieszyć. Uzyskanie dostępu do akt może zając kilka dni, a terminy na podjęcie czynności podważających nakaz zapłaty są krótkie (często to tylko 7 dni).

Na podstawie akt sprawy trzeba zdecydować, który z możliwych sposobów działania należy obrać – wnieść o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty, złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, czasem wnieść powództwo przeciwegzekucyjne czy złożyć skargę na czynności komornika.

Wybór właściwego środka obrony nie jest sprawą łatwą. Błąd na tym etapie postępowania może być nieodwracalny i dlatego decyzję, co robić dalej powinna dokonać osoba mająca odpowiednią wiedzę prawniczą. Radząc się adwokata warto mieć możliwie dużo dokumentów dotyczących sprawy – ułatwi to jej merytoryczną ocenę. A najważniejsze to pamiętać, że trzeba działać szybko.

Dodaj komentarz
Kontakt
Powrót do góry